Is het gehuurde materiaal verzekerd ?

Ja, maar voor gehuurd materiaal dat beschadigd terugkeert wordt wel een franchise van 600€ in rekening gebracht.
Schade door ondeskundig gebruik, schade door water of diefstal in uw auto valt niet onder deze verzekering!

← Go back
Contact Us